onsdag 17 februari 2010

LO orienterar om opinionsbildningen

I maj ska Nya dagensarena.se presenteras. Det nya är en ordentlig satsning på nya redaktörer och en sajt som både förmedlar andras material, producerar detta och kommenterar. Det är LO som går in och satsar pengar med målet att nå 50 000 läsare per vecka under 2010. En välkommen satsning skriver Jonas Morian. Mats Engström tycker att det är ett glädjande besked. Esbatis funderar över vad som händer sen.

Dessutom lanserar LO webbsidan kallasverige.se som är ett sätt att beskriva de erfarenheter som många medlemmar gör idag. Ex om Theresia som haft MS i tio år och nu är utan sjukersättning sedan 18 månader.


SW

Läs även andra bloggares
intressanta åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: