fredag 19 februari 2010

Mina kommentarregler

I grunden vill jag inte radera kommentarer. Tyvärr, känner jag mig nödd och tvungen att sätta upp några enkla (och självklara regler) för kommentarer på bloggen. Syftet är inte att stoppa andra politiska uppfattningar att kommentera mig. Men för mig är det viktigt att dessa är relevanta och förståliga. Jag hoppas att alla förstår att kommentarerna står för den som skrivit dem.

Kommentarregler
Kommentarer ska ha med inlägget att göra, d v s hålla sig till ämnet och inte vara för långa.

Kommentarer ska ha ett anständigt språkbruk, en hövlig ton och inte omtala medmänniskor med nedsättande tillmälen.

Kommentatorn ska lämna en fungerande e-postadress.

Kommentarer som strider mot lag ex hets mot folkgrupp, som är rasistiska eller som är allmänt invandrarfientliga. raderas. Rasistiska, sexistiska, homofoba eller andra stötande kommentarer raderas alltså.

Kommentarer raderas som länkar till sidor där man bryter mot lagen, som innehåller öppet eller förtäckt invandrarfientligt material eller som inte har med ämnet att göra.

I de fall kommentar raderats bort, kommer jag INTE att diskutera detta.

Inga kommentarer: